joyn.

Projekt

Våra tankar

Om oss

Kontakt

Våra tjänster

Projekt: Vision - Studentvägen

På Geografigränd byggs nu det nya Hållbara Ålidhem, en satsning på hållbart boende där en ökad användning av kollektivtrafiken är ett av målen. Umeå kommun kontaktade oss för att få nya idéer för den nya hållplatsen som ligger precis mellan Ålidhem och Sofiehem, strax utanför Umeå.

 

Vi inledde med att observera närområdet och intervjua boende i området. Utifrån våra insikter tog vi fram en vision för hållplatsen.

I intervjuerna framgick det att offentliga platser som upplevdes trevliga, var platser där man kunde se på folk och där människor rörde sig. Alla de intervjuade berättade att det mest negativa med kollektivtrafiken är osäkerheten och väntandet. De upplevde det stressande och frustrerande. Som resenär är det svårt att veta hur kollektivtrafiken fungerar. Kommer bussen? Har jag förstått tidtabellen rätt och varför står det olika på två ställen? Har bussen redan åkt? Osäkerheten gör väntandet till en otrevlig upplevelse för resenären. Många småbarnsföräldrar upplevde användandet av bussen som ett stort hinder då det blir många stop under resan i vardagen. Ett annat problem i kollektivtrafiken i Umeå idag är de långsamma påstigningarna, som leder till både förseningar och störningar i trafiken.

Vår vision bygger på att förbättra tjänsterna i och kring kollektivtrafiken. Vi föreslog att utforma hållplatsen på ett sätt så att man kan överblicka hela området, var man än står. På så sätt kan man se på folk när man väntar på bussen.

Tydlig skyltning med riktning, busslinje och tid till avgång till de populäraste destinationerna som centrum och flygplatsen gör att resenärerna direkt får information och bekräftelse att de är rätt. Genom att kunna överblicka och få information om förseningar eller inställda turer gör väntandet till en mer positiv upplevelse. Vi föreslog också enkla biljettautomater vid hållplatsen för att kunna köpa sin biljett på förhand för snabbare påstigning. Vi föreslog även en kiosk i anslutning till hållplatsen för ökad tillgång till varor och tjänster.

För att underlätta för småbarnsföräldrar föreslog vi en vandrande skolbuss till skola och dagis från hållplatsen. Där kan föräldrarna lämna barnen och själva åka vidare med bussen till arbetet.

 

 

Andra projekt

En säkrare skolväg

Ungdomstorget

BRIS

Smart Dialog Storuman