joyn.

Projekt

Våra tankar

Om oss

Kontakt

Våra tjänster

Projekt: Ungdomstorget

Ungdomstorget är en satsning där Umeå kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Västerbottens läns landsting samarbetar för att hjälpa unga vuxna till arbete. Ungdomstorget drivs av Samordningsförbundet.

 

Utmaning

Ungdomstorgets personal har en god vetskap om hur deras verksamhet fungerar rent statistiskt, hur många som går igenom processen, hur många som få jobb efteråt osv. Det man saknade och önskade var insikter om hur ungdomarna själva upplevde verksamheten.

 

Insikt

Vår research bestod av intervjuer samt en samskapande workshop med ungdomar som fått hjälp av ungdomstorget. I intervjuerna framgick det att ungdomarna upplevde Ungdomstorget väldigt positivt. De uttryckte att personalen lyssnade till dom och bemötte dom som individer. De kände sig speciella. Praktikplatserna som är en viktig del av verksamheten, var ett område som man önskade förbättra.

Det största problemet uppstår dock redan innan kontakten med Ungdomstorget. Ungdomarna kände att det var mycket svårt att hitta hjälp tidigt i processen, när de mådde som sämst. Det finns ett stort antal hjälpinstanser som erbjuder olika typer av hjälp men att de är alla lika otillgängliga.

 

Resultat

Projektet gav Ungdomstorget djupare förståelse för hur ungdomarna upplever verksamheten och vad som ligger bakom det. Att få ungdomarnas egna röster om sina upplevelser ansågs väldigt viktigt samt att få underlag och uppslag till utveckling av sin verksamhet.

”Det stora nyttan vi haft var att man jobbade på ett annat sätt och att man kunde beskriva saker på ett annat sätt. Det har verkligen känts som att det här är vad vår målgrupp, våra ungdomar tycker och tänker.”

 

Mikael Holmlund,

Samordningsförbundet Umeå

Andra projekt

BRIS

En säkrare skolväg

Vision Studentvägen

Smart Dialog Storuman