joyn.

Projekt

Våra tankar

Om oss

Kontakt

Våra tjänster

Tjänstedesign

Tjänstedesign

Fånga & Förstå

Samskapande

Testa

Utbildning

Socialt företagande

En tjänst kan se ut på många olika sätt, ibland tänker vi inte ens på att det är en tjänst vi använder oss av. Till exempel vid ett besök på sjukhuset använder vi oss av en tjänst som består av en rad olika delar, allt ifrån att boka tid, att hitta rätt i sjukhusbyggnaden, bemötandet, hämta ut recept och komma på återbesök. Alla dessa delar skapar upplevelsen av besöket. För att ett sjukhusbesök ska gå smidigt och upplevas positivt är det viktigt att alla delar i tjänsten fungerar och är utformade utifrån användarens behov.

 

Genom att kartlägga användarens upplevelser får vi insikter som gör det möjligt att utforma tjänsten utifrån användaren. På så sätt kan vi skapa en tjänst som kan levereras på ett effektivt sätt och skära bort ineffektiva delar. Vi ser till att varje del av tjänsten fungerar och att tjänsterna som erbjuds är det som användaren vill ha och behöver.

Vi använder Designprocessen som metod. Designprocessen är en kreativ problemlösningsprocess där vi går igenom fyra faser: Fånga, Förstå, Utveckla och Testa.

Fånga

För att förbättra era tjänster, måste det finnas kunskap om hur verksamheten egentligen upplevs och fungerar. Vi fångar upp erfarenheter genom att samla in och dokumentera användarnas och personalens egna berättelser och upplevelser för att få en rik förståelse för deras vardag. Vi möjliggör för både användare och personal att dela med sig av sina erfarenheter.

 

Förstå

Vi analyserar materialet från ”Fånga” fasen och kartlägger användarens resa och upplevelser genom tjänsten i en sk. customer journey. Detta ger båda grupperna en bredare förståelse för hur verksamheten verkligen fungerar. Tillsammans identifierar vi förbättringsområden och formulerar frågeställningar att arbeta vidare med och utveckla lösningar till. Vår research levereras så att resultaten blir tillgängliga för intressenter och en större publik. Detta är ett sätt att "ta in användaren i styrelserummet”.

Vi söker svaret på frågan, Vad? Vad är det som behöver förbättras? Vad är problemet?

 

Utveckla

Baserat på de prioriterade förbättringsområdena engagerar vi både er och era användare till workshops där vi använder oss av kreativa metoder, ofta i workshopformat, för att generera nya idéer.  Nu söker vi svaret på frågan: Hur kan vi lösa problemet?

Efter den kreativa fasen utvärderas och utvecklas idéerna till att bli mer konkreta.

 

Testa

Vi hjälper er att snabbt och kostnadseffektivt testa och utveckla de nya idéerna genom s k. prototyper. Prototyperna gör idéerna konkreta och möjliggör för tidig feedback från användarna innan implementering görs. Prototyperna kan vara mycket enkla tex. pappersmodeller som vi använder som underlag för att testa och få åsikter av användarna. En pappersmodell kan man enkelt ändra och förbättra.

Sedan kan man tryggt fortsätta med implementeringen av de nya eller förbättrade tjänsterna, det vill säga, att förverkliga tjänsten.

 

 

 

joyn.