joyn.

Projekt

Våra tankar

Om oss

Kontakt

Våra tjänster

Testa

Tjänstedesign

Fånga & Förstå

Samskapande

Testa

Utbildning

Socialt företagande

Vi hjälper er att snabbt och kostnadseffektivt testa och utveckla nya idéer genom s k. prototyper. En prototyp är en enkel modell av det som ska testas. Prototyperna gör idéerna konkreta och möjliggör för tidig feedback av användarna innan resurskrävande implementering görs.

 

Genom prototyper kan man testa hur organisationen bör ser ut och vilka processer tjänsten kommer att kräva. Man kan också testa vilka roller, kompetenser och vilket bemötande som kommer att krävas för att leverera tjänsten. Vilken information som skall kommuniceras och i vilket format, vilka produkter och miljöer som kommer att behövas för att leverera tjänsten är också något som kan testas med hjälp av en prototyp.

 

Prototyper kan användas i olika skeden av utvecklingsarbetet. Det kan användas till att undersöka en idés bärkraft, för att utveckla och konkretisera idéer och för att testa olika delar av en tjänst.

joyn.