joyn.

Projekt

Våra tankar

Om oss

Kontakt

Våra tjänster

Projekt: Barn och trafiksäkerhet

Projektet syftar till att ta fram nya metoder för hur barn kan lära sig trafiksäkerhet. Projektet genomfördes för Umeå Kommun, Gator och Parker inom EU-projektet TSCN (Traffic Safety Center North).

 

Projektet inleddes med research i form av observationer och intervjuer med barn, föräldrar, lärare och experter. Researchen visade tydligt att skolområdet var den farligaste platsen på barnens skolväg. Vi insåg också att barnen behöver lära sig trafiksäkerhet i kontexten, dvs i trafikmiljön. Observationerna avslöjade också att ingenting i trafikmiljön var på barnens nivå, varken höjd- eller utvecklingsmässigt. Det framgick också att när barnen fick feedback av vuxna, så var det oftast när de gjorde något fel.

Vi bjöd in en rad olika intressenter till en workshop för att tillsammans generera nya idéer. Utifrån det utvecklade vi en lösning som bygger vidare på konceptet ”vandrande skolbussar”. Konceptet möjliggör för barnen att ta sig till skolan på ett säkert sätt på samma gång som de kan lära sig trafiksäkerhet i kontexten. Vi tog fram ett planeringsstöd för föräldrar och ett undervisningsstöd, tillgängligt för både föräldrar och lärare i form av mobila applikationer.

 

För att ytterligare förbättra trafiksituationen vid skolorna tog vi fram ett material som gör det möjligt för skolorna att tillsammans med barn och föräldrar planera en säker trafikmiljö vid skolorna. Målet är att barnen skall kunna röra sig mer självständigt på ett trafiksäkert sätt.

 

Andra projekt

Ungdomstorget

En säkrare skolväg

Vision Studentvägen

Smart Dialog Storuman