joyn.

Projekt

Våra tankar

Om oss

Kontakt

Våra tjänster

Lyckade tjänster - för ett bättre samhälle

Hälso- och sjukvård, skola och socialtjänst – alla erbjuder medborgarna olika former av tjänster. Joyn Service Design arbetar för att göra dessa tjänster så bra som möjligt. Vår övertygelse är att vi på så sätt bidrar till ett lite bättre samhälle.

Smart tjänstedesign handlar i grunden om två saker: värde och effektivitet. En lyckad tjänst ger maximalt värde åt den användare som nyttjar tjänsten. En lyckad tjänst är också effektiv. Den slösar kort och gott inte på resurser.

 

En nyckel i vårt arbete är att utgå från befintliga erfarenheter. Vad tycker och tänker användarna? Vilka upplevelser har personalen? Vilka behov och förhoppningar har medborgarna? Vi vet nämligen att dessa perspektiv är avgörande. Tjänster som designas i dialog med användare, personal, etcetera, blir helt enkelt mer givande – för alla.

 

 

Vilka är vi?

Joyn Service Design är en tjänstedesignbyrå med bas i Umeå. Vi förbättrar och utvecklar tjänster inom hälso- och sjukvård, skola och socialtjänst. Våra insatser är alltid kunskaps- och erfarenhetsbaserade. Vi tar fasta på aktuell forskning, vi tar avstamp i användarens behov och erfarenheter, vi drar nytta av den professionella kunskapen hos tjänsteägaren, och vi utgår från vår egen expertis inom tjänstedesign. Allt för att skapa bästa möjliga förutsättningar för effektiva tjänster med tydlig användarnytta.

 

Vår drivkraft är ytterst att bidra till en bättre vardag för många, ett minskat resursslöseri och ett i längden välmående samhälle.

 

Vad bidrar vi med?

Vi ser till att våra uppdragsgivare erbjuder framgångsrika tjänster. Det är A och O i våra uppdrag. Våra insatser skapar positiva användarupplevelser och överlag ser vi vårt arbete som samhällsutvecklande – vi levererar kreativa lösningar på sociala utmaningar. Vi arbetar för:

- användarnytta och positiva användarupplevelser

- effektiviseringar (kostnadsbesparingar, minskat tidsslöseri)

- ett långsiktigt förbättrat samhälle, med ökad livskvalitet hos medborgarna

 

Hur gör vi?

Vår arbetsmetod förutsätter delaktighet. Tillsammans med användare, personal och andra nyckelgrupper, kartlägger vi den aktuella tjänsten. Det handlar om att synliggöra processer, ringa in relevanta erfarenheter och fånga upp förbättringsförslag. Slutligen arbetar vi fram en ny lösning som – i implementerad form – utgör en förbättrad tjänst: en tjänst som ger ett maximalt användarvärde och som har ett effektivt flöde.

 

Varför behövs vi?

Många tjänster kan förbättras och utvecklas. Användaren får kanske inte tillräcklig hjälp/nytta av tjänsten, personalen kan uppleva sig ha bristande insyn i tjänsten, och tjänsteägaren själv riskerar att driva en service som inte fyller sin fulla potential. Detta vill och kan vi ändra på.

joyn.