joyn.

Projekt

Våra tankar

Om oss

Kontakt

Våra tjänster

Fånga & Förstå

Tjänstedesign

Fånga & Förstå

Samskapande

Testa

Utbildning

Socialt företagande

För att förbättra er organisation, måste du veta hur verksamheten egentligen upplevs och fungerar. Genom fånga och förstå hjälper Joyn organisationer att skapa sig en helhetssyn över verksamheten och tjänsterna. Vi fångar upp erfarenheter genom att samla in och dokumentera användarnas och personalens egna berättelser och upplevelser, för att få en rik förståelse för deras liv. Dessa djupinsikter inspirerar tjänsteutveckling och innovation.

 

Vi använder verktyg från design och etnografi för att samla in material. Vi använder deltagande observationer och öppna intervjuer, samt fotografi och film. Vi kartlägger användarens resa och upplevelser genom tjänsten och visualiserar denna i en så kallad customer journey.

"Vi anlitade Joyn  för att kartlägga hur företagare upplever vår inkubatormiljö. Med Ville och Lindas hjälp fick vi en tydlig och bred bild av entreprenörernas åsikter, känsla och kommentarer.

Resultatet presenterades pedagogiskt och visuellt tilltalande."

 

Jessika Lagrelius, Uminova Innovation

Människor gör inte alltid det de säger att de gör

Människor gör inte alltid som de tror att de gör

Människor gör inte alltid som du tror att de gör

Människor kan inte alltid tala om vad de behöver

joyn.